CUS - USŁUGI SPOŁECZNE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Nowy program pilotażowy Prezydenta RP i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

CZYM JEST CUS?

projekt prezydencki

Nowy projekt pilotażowy jest inicjatywą ustawodawczą Prezydenta RP i zakłada umożliwienie gminom integracji usług społecznych od 1 stycznia 2020 r. "Zwiększy to dostęp mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwi trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej."

(źródło: www.prezydent.pl)

mrpIps

Zapisy nowego projektu konsultowane były m. in. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostki sprawującej pieczę nad tego typu usługami w Państwie. Ministerstwo realizuje inne projektu z zakresu polityki społecznej, między innymi wieloletni program Senior+.

(źródło: www.prezydent.pl)


centra usług społecznych z wanir
Dzięki współpracy z nami 4 Gminy jako jedne z pierwszych w Polsce będą mogły uruchomić Centra koordynujące i zrzeszające usługi społeczne na swoim terenie. Na ten cel pozyskaliśmy już niemal 11 mln zł.

Nasi eksperci znając potrzeby zarówno mieszkańców, jak i włodarzy przygotowują kompleksową usługę dostosowaną do oczekiwań.

(fot. Robert Sobkowiak - Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych WANIR, Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Łukasz Mikołajczyk - Wojewoda Wielkopolski) Głównym celem tworzenia centrów usług społecznych jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły one odpowiedź na konkretne potrzeby osób, rodzin, grup społecznych oraz ogółu mieszkańców.

Jakie korzyści dla samorządowców?

  • Przede wszystkim integracja rozproszonych do tej pory usług w jedno centrum
  • Zatrudnienie organizatora społeczności lokalnej wpłynie na poszerzenie dostępności usług dla mieszkańców
  • Współpraca specjalistów z różnych obszarów pomocowych wspomoże podnoszenie jakości usług społecznych i zapewni "szersze spojrzenie" na ich zakres
  • Rozszerzenie oferty usług społecznych dopasowanych do mieszkańców

PRZEKSZTAŁĆ

OPS W CUS

Centrum działa na obszarze jednej gminy i przejmuje obowiązki OPS.

Pomożemy zaplanować i stworzyć jedno centrum integrujące wszystkie usługi społeczne w gminie. Poszerzymy zakres świadczeń i dostosujemy je do całej społeczności gminy.STWÓRZ CUS

Z INNYMI GMINAMI

Stworzenie Centrum na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin. CUS będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej na zasadzie współpracy.

Doradzimy, zaplanujemy i wspomożemy na każdym etapie.NAPISZ DO NAS

Tu wyświetlony zostanie formularz CRM