WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM WEBINARZE PT.:
"WSPARCIE ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO- MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE"

sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.ROZWIJAJ Z NAMI USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH DOTACJI UNIJNYCH

Na co dofinansowanie?

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Zaplanujemy projekt tak, aby zawierał kluczowe dla osób potrzebujących działania, w tym pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych czy opiekę higieniczną.

WSPARCIE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Zapewnimy środki umożliwiające wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.

USŁUGI TRANSPORTU
I DOWOŻENIA POSIŁKÓW

Zaplanujemy zakup i przygotowanie oraz dowożenie posiłków, przewóz osób np. do lekarza, urzędu i innych miejsc niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

SYSTEMY
TELEOPIEKI

Zapewnimy zakup i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwią udzielanie całodobowego wsparcia poprzez np. system wzywania pomocy medycznej, telefon i internet.


nowa edycja programu
Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


TRWA NABÓR WNIOSKÓW w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.

Rozwijaj z nami usługi społeczne oraz opiekuńcze na terenie gminy.

Zaprojektujemy kompleksową usługę, która spełni oczekiwania mieszkańców. Nasze wsparcie pozwoli uniknąć  skomplikowanego procesu aplikowania o środki europejskie i zapewni bezproblemową realizacje założonych celów projektowych.

Inwestycje związane z usługami społecznymi i opiekuńczymi są świadectwem troski włodarzy o swoich mieszkańców. Wdrażanie tego typu działań stanowią wielkie wsparcie w jesieni życia oraz umożliwiają integrację, aktywizację i opiekę dla mieszkańców, którzy potrzebują tego najbardziej. Placówki i usługi kierowane do osób niesamodzielnych stanowią ważny element funkcjonowania społeczności.
(fot. freepik.com)

Pozyskiwanie środków na zwiększanie dostępności USŁUG OPIEKUŃCZYCH, w tym również dla seniorów, TO jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy

Na co dokładniej możemy pozyskać dofinansowanie?

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w postaci:

  • SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
  • USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA,
  • SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA,
  • DZIENNYCH FORMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH(TJ. M.IN. KLUBY, DDP),
  • KRÓTKOOKRESOWEGO CAŁODOBOWEGO,
  • KRÓTKOOKRESOWEGO DZIENNEGO POBYTU.
www.freepik.com

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości
Lider Pozyskiwania Dotacji dla JST

kim jesteśmy

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 17 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 750 projektów pozyskując dla samorządów ponad 550 mln - efektywnie zarządzamy 324 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku DRUGI RAZ Z RZĘDU otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Współpracujemy z wojewódzkimi stowarzyszeniami zrzeszającymi JST, w tym ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związkiem Gmin Pomorskich oraz Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego.

Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
doradca klienta

Cezary Tomczyk

tel. 577 774 779

115 121 205,00 zł

Łączna wartość pozyskanych dotacji na usługi społeczne


81%

Skuteczność pozyskiwania dotacji 

na usługi społeczne

150

Otwartych klubów seniora
i dziennych domów pomocysukcesy naszych klientów

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy (gm. Przemęt, woj. Wielkopolskie)


zapisz się na webinar


CRM form will load here