sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.ROZWIJAJ USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH DOTACJI UNIJNYCH!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU POZNANIA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Na co dofinansowanie?

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA ORAZ DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH W OPIECE DOMOWEJ


USŁUGI ZWIĘKSZAJĄCE MOBILNOŚĆ, AUTONOMIĘ I BEZPIECZEŃSTWO OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU (NP. LIKWIDOWANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, SFINANSOWANIE WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO OPIEKI LUB SPRZĘTU ZWIĘKSZAJĄCEGO SAMODZIELNOŚĆ OSÓB STARSZYCH, DOWOŻENIE POSIŁKÓW)

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W USŁUGACH OPIEKUŃCZYCH, NP. TELEOPIEKI

TWORZENIE MIEJSC OPIEKI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU W NOWO TWORZONYCH LUB ISTNIEJĄCYCH OŚRODKACH ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ DZIENNĄ LUB CAŁODOBOWĄ W TYM KLUBACH SENIORA LUB W DZIENNYCH DOMACH POMOCY


nowy nabór w programie
rpo USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE


POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH, W TYM RÓWNIEŻ WSPARCIE DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TO JEDEN Z KLUCZOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ AKADEMII NAUKI I ROZWOJU FIRMY

WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.

Rozwijaj z nami usługi społeczne na terenie  Twojej gminy.

Zaprojektujemy kompleksową usługę, która spełni oczekiwania mieszkańców. Nasze wsparcie pozwoli uniknąć skomplikowanego procesu aplikowania o środki europejskie i zapewni bezproblemową realizacje założonych celów projektowych.

Inwestycje związane z usługami społecznymi są świadectwem wielkiej troski włodarzy o swoich mieszkańców. Wdrażanie tego typu działań stanowi ogromne wsparcie dla najbardziej potrzebujących osób, umożliwiając im integrację oraz aktywizację społeczną. Placówki i usługi kierowane do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to ważny element funkcjonowania społeczności.


www.freepik.com

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości
Lider Pozyskiwania Dotacji dla JST

kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 17 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 750 projektów pozyskując dla samorządów ponad 550 mln - efektywnie zarządzamy 324 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku DRUGI RAZ Z RZĘDU otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Współpracujemy z wojewódzkimi stowarzyszeniami zrzeszającymi JST, w tym ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związkiem Gmin Pomorskich oraz Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
DYREKTOR DZIAŁU POZYSKIWANIA DOTACJI

ROBERT SOBKOWIAK

tel. 504 437 765
porozmawiajmy
doradca JST DS. ROZWOJU LOKALNEGO

Cezary Tomczyk

tel. 577 774 779

115 121 205,00 zł

Łączna wartość pozyskanych dotacji na usługi społeczne


81%

Skuteczność pozyskiwania dotacji 

na usługi społeczne

150

Otwartych klubów seniora
i dziennych domów pomocysukcesy naszych klientów

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy (gm. Przemęt, woj. Wielkopolskie)


NAPISZ DO NAS, A ODDZWONIMY W NAJSZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE


CRM form will load here