UZYSKAJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW PO BEZPŁATNYM WEBINARZE INFORMACYJNYM

Likwidacja barier architektonicznych z Funduszu Dostępności BGK

Zapisz się

sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.POZNAJ MOŻLIWOŚCI NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH!

zakres finansowania

Przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień.

Na co ŚRODKI Z FUNDUSZU BGK?

LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ,
w tym m. in. dobudowa szybu windowego, budowa pochylni, dźwigu osobowego, platformy wraz z dostawą i montażem, montaż oraz zakup poręczy i uchwytów, dostosowanie drzwi, dojść i ciągów komunikacyjnych


LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ,
w tym m.in.: zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach, oznaczenia wejść do budynków, głośnomówiące domofony


FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI
nowe możliwości likwidowania barier ARCHITEKTONICZNYCH
w budynkach


POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ USŁUG SKIEROWANYCH OSÓB osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji w tym m.in osób z niepełnosprawnosciami TO JEDEN Z KLUCZOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ AKADEMII NAUKI I ROZWOJU FIRMY

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Rozwijaj z nami swoją gminę i zapewnij równy dostęp do budynków dla wszystkich mieszkańców!

Zaprojektujemy kompleksową usługę, która spełni oczekiwania mieszkańców. Nasze wsparcie pozwoli uniknąć skomplikowanego procesu aplikowania o środki i zapewni bezproblemową realizacje założonych celów projektowych.

Inwestycje związane z usługami kierowanymi do osób osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji w tym m.in osób z niepełnosprawnosciami są świadectwem wielkiej troski włodarzy o swoich mieszkańców. Wdrażanie tego typu działań stanowi ogromne wsparcie dla najbardziej potrzebujących osób, ułatwiając im udział w społeczności.


www.freepik.com

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości
Lider Pozyskiwania Dotacji dla JST

kim jesteśmy

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 870 projektów pozyskując dla samorządów ponad 620 mln - efektywnie zarządzamy 324 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku DRUGI RAZ Z RZĘDU otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Współpracujemy z wojewódzkimi stowarzyszeniami zrzeszającymi JST, w tym ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związkiem Gmin Pomorskich oraz Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego.

Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
DYREKTOR DZIAŁU POZYSKIWANIA DOTACJI

ROBERT SOBKOWIAK

tel. 504 437 765
porozmawiajmy
doradca JST DS. ROZWOJU LOKALNEGO

Cezary Tomczyk

tel. 577 774 779

115 121 205,00 zł

Łączna wartość pozyskanych dotacji na usługi społeczne


81%

Skuteczność pozyskiwania dotacji 

na usługi społeczne

150

Otwartych klubów seniora
i dziennych domów pomocysukcesy naszych klientów

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy (gm. Przemęt, woj. Wielkopolskie)


OTRZYMAJ MATERIAŁY PO WEBINARZE - WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY


CRM form will load here